RACE REGELS – FORMULE 1 –

Racedag: Zondag, 21:00

– Raceafstand: 50%-
– Kwalificatie: Full Kwali
– Formation lap: Uit
– Autoprestatie: Gelijkwaardig
– Autoafstelling: Vrij Setup
– Racestart: Handmatig
– Spoken/Ghosting: Uit
– Remhulp: Uit of Anti-lock brakes mogen gebruikt worden.
– Traction control: Gemiddeld, Gemiddelde tractie is het maximale dat gebruikt mag worden. Zonder rijden mag altijd.
– Weer: Dynamisch
– Voertuigschade: Volledig
– Botsingen: Aan
– Safety Car (SC): Aan
– Bochten afsnijden: Streng
– ERS-hulp: Uit
– DRS-hulp: Uit
– Brandstofhulp: Uit
– Pitentreehulp: Uit
– Pitvrijgavehulp: Uit-

Tijdens de race mag er NIET op start/options geklikt worden! Men blijft te allen tijde zelf rijden. Wanneer iemand tijdens de race op AI rijdt, zien wij graag dat dit gemeld wordt. Mogelijk wordt er dan een straf opgelegd aan de betreffende driver.

– Tijdens de SC mag er NIET op start/options geklikt worden! Men blijft te allen tijde zelf rijden. De FIA controleert of dit tijdens de race gebeurt.

– De driver met de snelste raceronde krijgt 1 punt extra, mits hij in de top 10 eindigt.

– De competitie hanteert de officiële regels van de FIA/Formule 1 in de game. Ben je het niet eens met iets wat er in de race is gebeurd
– dit kan bijv. een penalty zijn of een botsing met iemand – stuur dan de beelden naar de FIA via de ‘Incidenten Drop’ in Discord (let op: hier wordt NIET gediscussieerd over het incident).

De organisatie raadt jullie aan om je eigen race te streamen via YouTube/Twitch. Via je Playstation kan je je Playstation-account koppelen aan deze kanalen. Mocht er iets gebeuren, kan je de beelden terugkijken. De Armins beoordelen de video’s allen individueel, waarna zij gezamenlijk tot een besluit komen. Dit betekent dat er NA de race nog tijdstraffen kunnen worden uitgedeeld of worden ingetrokken.
Wanneer je een video instuurt, geef dan aan met welke driver je een incident hebt gehad of benoem wat er volgens jou fout is gegaan (bijv. onterechte penalty). Na elke race heb je tot de volgende dag 20.00 om je video’s in te sturen. Alle video’s die NAdit tijdstip worden ingestuurd worden NIETbehandeld. Per incident mogen de betrokken drivers in het kanaal ‘F1 meningsverschil’ zichzelf verdedigen. Het commentaar wordt vervolgens meegenomen door de FIA, maar is niet leidend.

LET OP- Om op vaste basis een stoel te kunnen bemachtigen in de RLH – Formule 1, wordt er verwacht dat je aanwezig bent op de racedagen. Dit betekent dat aanwezig zijn de standaard is en afwezig zijn een uitzondering. Hierbij hanteren wij een aanwezigheid van 80%. Dit komt neer op 9/11 of 18/22 races aanwezig.- Wanneer de race op een feestdag valt, vindt de race alleen doorgang wanneer minstens 75% van de gridgevuld is. Dit komt neer op minstens 15 aanwezige drivers.

RACELICENTIE

Iedere driver beschikt over een racelicentie met 12 punten. Iedere driver kan minpunten toegewezen krijgen op deze racelicentie middels ingrijpen van de FIA. Onderstaand worden de straffen weergegeven na een bepaalde hoeveelheid minpunten, waarbij er wordt afgeteld van 12 naar 0:

– Bij 9 punten (let op: na 3 minpunten) krijgt de betreffende driver 5 seconden tijdstraf in zijn eerstvolgende race;

– Bij 6 punten (let op: na 6 minpunten) krijgt de betreffende driver 10 punten in mindering op zijn totaalaantal punten in het klassement;

– Bij 3 punten (let op: na 9 minpunten) moet de betreffende driver een race uitzitteno Inval- of testdriver mag de stoel overnemen.

– Bij 0 punten (let op: na 12 minpunten) is het seizoen van de betreffende driver over en komt zijn stoeltje ter beschikking voor een inval- of testdriver.


OVERTREDINGEN

Minpunten op de racelicentie worden toegekend voor de volgende overtredingen:- Wanneer een driver de LouLou te laat heeft ingevuld (1 pnt);- Wanneer een driver aanwezig staat maar niet komt opdagen (1 pnt);- Wanneer een driver grof taalgebruik toont in de RLH-chats op Discord (1 pnt);- Wanneer een driver opzettelijk een (V)SC veroorzaakt (3 pnt);- Wanneer een driver een mededriver er opzettelijk afrijdt (3 pnt).o Wanneer een driver deze overtreding voor de tweede maal begaat, is het direct einde seizoen.

BEGIN/EINDE VAN HET SEIZOEN- Tijdens het seizoen is switchen van team niet mogelijk.- Geeft je teamgenoot op, dan komt zijn stoel vrij. De driver die overblijft mag dan zelf op zoek gaan naar een nieuwe teamgenoot, maar mag ook de hulp van de admins/collega drivers inschakelen.


In de aanloop naar het nieuwe seizoen krijgt de top 5 van het constructeurs kampioenschap als eerst de keuze wat zij in het volgende seizoen willen doen. Dit betekent dat de 10 coureurs van de betreffende constructeurs, waarbij de hoogst geklasseerde driver van het team als eerst mag kiezen, kunnen kiezen uit de volgende opties:- De drivers blijven samen in hetzelfde team;- De drivers blijven samen in een ander team;- De drivers nemen beide een eerste stoel in een team naar keuze.o Beide drivers mogen vervolgens zelf bepalen wie zij in het tweede stoeltje willen hebben, mits degene die zij kiezen het hier mee eens is. Hierbij moet er gekozen worden uit de drivers die geëindigd zijn op P1 t/m P17. Zij hebben hun stoeltje namelijk eerlijk verdiend voor het volgende seizoen. De drivers die geëindigd zijn op P18 t/m P20 kunnen niet gekozen worden. Zij degraderen naar de Formule 2. Wel mag er gekozen worden uit de drivers geëindigd op P1 t/m P3 in de Formule 2. Zij promoveren namelijk naar de Formule 1.

Wanneer beide drivers in hetzelfde team willen blijven maar niet met elkaar door willen als teamgenoot, krijgt de hoogst geklasseerde driver voorrang.


DISCORD REGELS- De admins van de RLH en de RLH – Formule 1 zijn Kevin (@Kevino-1990), Delano(@KantelKoning_), Danny (@DNNH026), Bas (@MrBaserk) en Gino (@Gino); – Het café is voor algemene gesprekken. Zo is er een F1 Café, maar ook het RLH Grand Café. In dit kanaal kunnen ook de testrijders meepraten;- In al deze kanalen en tevens in de onderstaande, behandelen we elkaar met respect. Dit is geen verzoek maar een EIS. Dit betekent dat er, hoe hoog de frustratie ook is, in RLH-kanalen geen persoonlijke aanvallen mogen plaatsvinden. Tevens betekent dit dat het woord ‘kanker’ ten strengste verboden is.


Onderstaand worden de kanalen weergegeven en waarvoor deze kanalen dienen:


AANKONDIGINGEN


De admins plaatsen hier mededelingen en/of veranderingen. Zie bijv. de Grand Prix van Italië, welke helaas geen doorgang kon vinden. Dit soort mededelingen worden via dit kanaal aangekondigd.


RACE KALENDER


Via de link in dit kanaal kan men zien wanneer er waar geraced wordt.


SOCIAL-MEDIA


Hier delen de admins de links naar social-mediakanalen. Support RLH op Facebook via hier!


LOULOU


Hier vragen de admins aan de drivers om hun beschikbaarheid voor de race op te geven. Via de LouLou geef je aan of je aan- of afwezig bent. Wanneer je aanwezig bent, heb je meerdere opties: aanwezig 20.55 (woensdag), aanwezig 20.25 (zondag) of aanwezig tijdens de kwalificatie. In het laatste geval krijg je vooraf meerdere uitnodigingen, zodat je direct kan joinen zodra je online bent.


STANDEN


Via hier delen de admins de actuele standen. Zowel het drivers kampioenschap als het constructeurs kampioenschap worden hier getoond.


STRAFFEN


Wanneer er door de admins een straf wordt uitgedeeld aan een driver, wordt dit via hier kenbaar gemaakt.


INCIDENTEN


Hier kunnen drivers hun video’s plaatsen wanneer zij onderdeel waren van een incident, zodat de FIA later kan beslissen wat er gebeurt met de situatie. Dit houdt in dat de FIA nog een straf kan uitdelen, kan intrekken of de situatie laat voor wat het is.


COUREURS


Hier worden de drivers van de competitie weergegeven middels hun naam en gebruikersnaam.


SUGGESTIES


Heb jij een leuk idee dat mogelijk de competitie kan bevorderen/verbeteren, laat het ons hier weten!


NEWSFLASH


Wanneer de FIA de officiële uitslag bekend heeft gemaakt, wordt hier een raceverslag gedeeld met onder andere een stukje over de kwalificatie, de race, de winnaar en de driver of the day.


OVERTAKE V/D WEEK


Heb jij een prachtige overtake gemaakt, stuur hier dan je video! De drivers kunnen vervolgens stemmen op overtake van de week (let op: het systeem om te stemmen is nog in ontwikkeling).


BATTLE VIDEOS DROP


Heb jij beelden van een prachtig duel op het scherpst van de snede? Stuur deze battle dan hier in zodat deze beelden gebruikt kunnen worden voor compilaties/promotiefilmpjes op social-media. 2